TILVIRKNING AV ELEMENTER

Hele reisverket kuttes etter maler.
Asfaltplater stikker 3 cm nedenfor svill , så dette letter monteringen ved at en får en styrekant mot gulv. Vindsperre klemmes også mellom svill og gulv som gjør det tett umiddelbart.
Ved sammenføyning av elementer brettes vindsperre inn, hvilket gjør at det blir tett umiddelbart . Dette sparer arbeide med monteringen av råbygg.