BESKRIVELSE AV LEVERANSE OG PRISER

Byggesett består av elementer og metervarer for å kunne sette opp ett ferdig råbygg uten gulv ( utvendig ferdig ) Priseksempler er kr. 370 000 for 50 m2 hytte, Kr. 445 000 for 68 m2 hytte og kr 480 000 for 85 m2 hytte. Kan også forlenges utover dette. Andre vindusløsninger kan leveres etter avtale. Frakt tilkommer etter faktisk kostnad. I prisen er det taktro og shingel som takbelegg. Byggesettet kan emballeres med krympeplast for utendørs lagring, og dette vil være gunstig i forhold til rimelig leilighetstransport.

 

 

 

 

 

.