Snittegning

Mønehøyde 2850 fra gulv og takhøyde på hems 1860