Leveringsbeskrivelse

Grunnmur/fundament

Alternativer:

  1. Støpt plate på mark med isolerte ringmurelementer og 20 cm isolasjon under støpt gulv. Dette er ikke noe Beiarhytta leverer.
  2. B jelkelag 48×198 på pilarer/ringmur i leka. (Pilarer etc. inngår ikke). Komplett byggesett med bjelker, stubbgulv, vindtetning, lekter, bjelkesko, 20cm isolasjon og vannfaste sponplater inngår i leveranse med bjelkelag. . Pilarplan fremgår av tegninger.

Yttervegger

Tømmermannspanel (stående bordkledning med over/underliggere) Leveres ferdig grunnet. Yttervegger isoleres med 10+5 cm krysslakt isolasjon med asfaltplater, vindsperre og utlekting.

Tak

Sperretak montert på vegger og to dragere med 20 cm isolasjon utlektet med 5 cm luftespalte, taktro og shingel type S. Takrenner med beslag i sort stål inngår. Ubehandlet vindski mv. inngår. Ønskes annen taktekking enn shingel, kan denne trekkes ut av leveringen. Kunden forestår da alternativt tak.

Innvendige delevegger

7 cm tykke isolerte vegger.

Hems

Hems i henhold til tegning. Sponplategulv og 10 cm isolasjon inngår i leveransen. Rekkverk er i fallende lengder og må tilpasses av snekker. Trappvanger inngår.

Dører og vinduer

Hoveddør etter avtale. Dører og vinduer leveres hvitmalt.

Innvendige overflater

Til innvendige himlinger og vegger leveres Pernille ubehandlet panel i gran, alternativt furu. Leveres i fallende lengder. Utforinger vindu/dører leveres ubehandlet. Kan leveres malt mot pristillegg. Parkettgulv og baderomsbelegg inngår ikke i leveransen.

Tore Soløy    Tlf.  95991425.      post@beiarhytta.no