913 82 840 post@beiarhytta.no

Beiarhytta leverer et kostnadseffektivt byggesett for hyttedrømmen din. Grunnflaten er 60 m², bra 52,1 m² og bya 85,7 m².

Med utgangspunkt i vårt byggesett kan du få deg en billig hytte. : Byggesett Kr. 360 000, Montering av byggesett ferdig utvendig Kr.200 000 og innredningsarbeide Kr. 90 000= Kr. 650 000. I tillegg kommer tomtekostnad, grunnarbeid, VVS og elektro, disse kostnadene vil variere stort etter stedlige forhold og må vurderes/innhentes pris på i hver enkelt tilfelle.

Prisen baserer seg på innhentet pristilbud fra snekkerlag i Beiarn. Prisene på arbeide kan variere ellers, men vi mener beløpene er realistiske. Tenk på hva du kan spare med egeninnsats.

 

Jan B Laukslett

Daglig leder / selger, Beiarhytta as

Uten bjelkelag

kr320 000
  • Byggesett i henhold til leveringsbeskrivelse uten bjelkelag.

Med bjelkelag

kr360 000
  • Byggesett i henhold til leveringsbeskrivelse med bjelkelag