913 82 840 post@beiarhytta.no

Beiarhytta leverer et kostnadseffektivt byggesett for hyttedrømmen din. Grunnflaten er 60 m², bra 52,1 m² og bya 85,7 m².

Med utgangspunkt i vårt byggesett kan du få deg en billig hytte. : Byggesett Kr. 345 000, Montering av byggesett ferdig utvendig Kr.200 000 og innredningsarbeide Kr. 90 000= Kr. 650 000. I tillegg kommer tomtekostnad, grunnarbeid, VVS og elektro, disse kostnadene vil variere stort etter stedlige forhold og må vurderes/innhentes pris på i hver enkelt tilfelle.

Prisen baserer seg på innhentet pristilbud fra snekkerlag i Beiarn. Prisene på arbeide kan variere ellers, men vi mener beløpene er realistiske. Tenk på hva du kan spare med egeninnsats. Hvem som helst kan selv søke om å stå ansvarlig for byggearbeider på egen enebolig eller fritidseiendom. Vilkåret er at det må sannsynliggjøres at arbeidet blir utført i samsvar med bygningsloven. Se §6-8 i byggesaksforskriften.

Med økt isolering kan den godkjennes som helårsbolig. Be om tilbud.

NB :  Vi leverer fraktfritt ved avtaler som er inngått innen utgangen av november 2016

 

Jan B Laukslett

Daglig leder , Beiarhytta as

Uten bjelkelag

kr305 000
  • Byggesett i henhold til leveringsbeskrivelse uten bjelkelag.

Med bjelkelag

kr345 000
  • Byggesett i henhold til leveringsbeskrivelse med bjelkelag