913 82 840 post@beiarhytta.no

Beiarhytta leverer et kostnadseffektivt byggesett for hyttedrømmen din. Grunnflaten er 60 m², bra 52,1 m² og bya 85,7 m².

Med utgangspunkt i vårt byggesett kan du få deg en billig hytte. : Byggesett Kr. 300 000, Montering av byggesett ferdig utvendig Kr.200 000 og innredningsarbeide Kr. 90 000= Kr. 590 000. I tillegg kommer tomtekostnad, grunnarbeid, VVS og elektro, disse kostnadene vil variere stort etter stedlige forhold og må vurderes/innhentes pris på i hver enkelt tilfelle.

Prisen baserer seg på innhentet pristilbud fra snekkerlag i Beiarn. Prisene på arbeide kan variere ellers, men vi mener beløpene er realistiske. Tenk på hva du kan spare med egeninnsats. Hvem som helst kan selv søke om å stå ansvarlig for byggearbeider på egen enebolig eller fritidseiendom. Vilkåret er at det må sannsynliggjøres at arbeidet blir utført i samsvar med bygningsloven. Se §6-8 i byggesaksforskriften.

Med økt isolering kan den godkjennes som helårsbolig. Be om tilbud.

Vi kan også levere kun tegninger, materiallister,nummerert kuttliste med plasseringsbeskrivelse og prosjektereing med belastningsberegninger. Be om tilbud.

 

Tore Soløy

Daglig leder tlf. 95991425, Beiarhytta as

Uten bjelkelag

kr270 000
  • Byggesett i henhold til leveringsbeskrivelse uten bjelkelag.

Med bjelkelag

kr300 000
  • Byggesett i henhold til leveringsbeskrivelse med bjelkelag