DENNE HYTTA HAR EN GRUNNFLATE PÅ 60m2. DEN KAN OGSÅ LEVERES PÅ 70m2 UTEN INNHUK OG PÅ 50m2 VED Å SLØYFE DEN FREMBYGDE DELEN AV STUA. INNVENDIG ER DET BARE LETTVEGGER, SÅ HER STÅR MAN FRITT TIL GJØRE TILPASSNINGER. VINDUSSTØRRELSE KAN OGSÅ VELGES ETTER EGET ØNSKE.

 

Med utgangspunkt i vårt byggesett kan du få deg en billig hytte. : Byggesett Kr. 300 000, Montering av byggesett ferdig utvendig Kr.230. 000 og innredningsarbeide Kr. 90 000= Kr. 620 000. I tillegg kommer tomtekostnad, grunnarbeid, VVS og elektro, disse kostnadene vil variere stort etter stedlige forhold og må vurderes/innhentes pris på i hver enkelt tilfelle.

Prisene på arbeide kan variere,men vi mener beløpene er realistiske. Tenk på hva du kan spare med egeninnsats. Hvem som helst kan selv søke om å stå ansvarlig for byggearbeider på egen enebolig eller fritidseiendom. Vilkåret er at det må sannsynliggjøres at arbeidet blir utført i samsvar med bygningsloven. Se §6-8 i byggesaksforskriften.

 

 

 

Tore Soløy

Daglig leder tlf. 95991425, Beiarhytta as

Uten bjelkelag

Kr.270 000
  • Byggesett i henhold til leveringsbeskrivelse uten bjelkelag.

Med bjelkelag

kr300 000
  • Byggesett i henhold til leveringsbeskrivelse med bjelkelag